Gdzie ptaki emigrują na zimę

Mimo, iż pustułka nie ma żadnych dużych rozmiarów, jakie są charakterystyczne dla wielu osobników z rodziny sokołowatych, jest to drapieżny ptak będący jednym z jej reprezentantów. Pustułka zwyczajna to ptak, który oblega obszary prawie całej Europy, aż po wysokie Alpy oraz wschodnią Azję, a Afrykę w południowej części od Sahary. Swoim zasięgiem występowania pustułka pomija jednak koło podbiegunowe, do którego warunków klimatycznych, gatunek ten nie jest właściwie przystosowany.

Zdecydowanie najwyższą liczbę osobników pustułki zwyczajnej można zauważyć się w takich krajach Europy Zachodniej jak Niemcy, Wielka Brytania , a także Hiszpania. Pośród tych krajów niepodważalny prym wiodą Niemcy, na terenie których wystąpić może aż 60 tysięcy par. Współcześnie Polska nie jest zakwalifikowany do ulubionych miejsc zamieszkiwania tego gatunku ptaka. Mimo to, jest to dalej najliczniejszy sokół na terenie całego kraju.

Ptaki emigracja

Grzbiet i skrzydła pustułki mają rdzawo brązową kolorystykę, która kontrastuje się z czarnymi plamami , a także pazurami. Spód ciała ma piękny, kremowy kolor, który jest w typowy sposób- niezwykle gęsto, nakrapiany. Zarówno u samca jak i samicy zobaczyć można długi, szaroniebieski ogon. U samca posiada on jednak, białą na brzegach, czarną pręgę, która u samicy otoczona jest dodatkowo szeregiem węższych, ciemnych prążków. Skrzydła pustułki zaliczyć można do wąskich i długich, o końcach , które przypominają kształtem ostry sierp. Czytaj dalej Gdzie ptaki emigrują na zimę

Czy ptaki jedzą robaki?

Kraska zwyczajna to ptak, który w wielu częściach Polski znany jest pod nazwą siwki. Jest to średniej wielkości ptak , będący przedstawicielem krasek, którego tryb życia niewątpliwie uznać można za wędrowny. Kraska zwyczajna mieszka na obszarze prawie całej Europy. Szczególnie jednak upodobała sobie obszary południowe oraz północny wschód od strony Bałtyku i Rosji. Kraskę spotkać można także w środkowej i południowej Azji i północnozachodniej Afryce.

W ostatnich latach zauważa się niemały spadek liczby osobników tego gatunku. Można powiedzieć, że w pewnych krajach nie występuje już w ogóle. Warto wspomnieć, iż spośród wszystkich kraskowatych, to właśnie kraska zwyczajna jest jedynym reprezentantem, którego możemy spotkać w Europie. O południowym pochodzeniu kraski mówi jej egzotyczne ubarwienie, które jest w niesamowitym, niebiesko rdzawym kolorze. Kraska zwyczajna nie charakteryzuje się dymorfizmem płciowym.

Ptaki a robaki

Różnice wynikają jednak z pór roku, w trakcie których poszczególna płeć zmienia swoje upierzenie. Budowa ciała kraski zwyczajnej jest mała, a skrzydła mają zaokrąglony kształt. Kraska zwyczajna ma również szalenie silny, czarny dziób oraz nogi, które mają typowy żółtawy kolor. W przypadku młodych osobników, ubarwienie nie jest tak intensywne i kontrastowe. Czytaj dalej Czy ptaki jedzą robaki?

Polowanie na ptaki

Czajka pospolita to wędrowny ptak, będący jednym z przedstawicieli rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko niemalże całą Europę, ale również rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto wspomnieć w tym miejscu także, że aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej pomieszkuje w takich krajach jak Holandia, Polska i (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita szczególnie upodobała sobie zaś wschód, na którym to występuje najliczniej. W wielu wypadkach spotkać ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w odpowiedniej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy przesiaduje między innymi w Europie Zachodniej, wyspach znajdujących się na wschodnim Atlantyku, czy też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Ptaki polowanie

Czajkę zwyczajną śmiało uznać można również za jednego z najbardziej popularnych ptaków błotnych. Podstawową cechą morfologii czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a więc wygląd zewnętrzny zarówno samca jak i samicy nie różni się między sobą. Różnica wynika jednak z rosnących z tyłu głowy długich piór, tworzących charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o mniej więcej 2 centymetry. Czytaj dalej Polowanie na ptaki