Gdzie ptaki emigrują na zimę

Mimo, iż pustułka nie ma żadnych dużych rozmiarów, jakie są charakterystyczne dla wielu osobników z rodziny sokołowatych, jest to drapieżny ptak będący jednym z jej reprezentantów. Pustułka zwyczajna to ptak, który oblega obszary prawie całej Europy, aż po wysokie Alpy oraz wschodnią Azję, a Afrykę w południowej części od Sahary. Swoim zasięgiem występowania pustułka pomija jednak koło podbiegunowe, do którego warunków klimatycznych, gatunek ten nie jest właściwie przystosowany.

Zdecydowanie najwyższą liczbę osobników pustułki zwyczajnej można zauważyć się w takich krajach Europy Zachodniej jak Niemcy, Wielka Brytania , a także Hiszpania. Pośród tych krajów niepodważalny prym wiodą Niemcy, na terenie których wystąpić może aż 60 tysięcy par. Współcześnie Polska nie jest zakwalifikowany do ulubionych miejsc zamieszkiwania tego gatunku ptaka. Mimo to, jest to dalej najliczniejszy sokół na terenie całego kraju.

Ptaki emigracja

Grzbiet i skrzydła pustułki mają rdzawo brązową kolorystykę, która kontrastuje się z czarnymi plamami , a także pazurami. Spód ciała ma piękny, kremowy kolor, który jest w typowy sposób- niezwykle gęsto, nakrapiany. Zarówno u samca jak i samicy zobaczyć można długi, szaroniebieski ogon. U samca posiada on jednak, białą na brzegach, czarną pręgę, która u samicy otoczona jest dodatkowo szeregiem węższych, ciemnych prążków. Skrzydła pustułki zaliczyć można do wąskich i długich, o końcach , które przypominają kształtem ostry sierp. Czytaj dalej Gdzie ptaki emigrują na zimę